JF-Stoll

Rabe ploegen

Field Bird

More info

Voor een ondiepe mulch grondbewerking die intensief de gewasresten onderwerkt en daarna stevig de grondverdicht